Co to jest coaching językowy?

Zasadnicza różnica między nauczycielem języka obcego i coachem językowym jest taka, że ten pierwszy – wyłącznie naucza języka, natomiast drugi – pomaga w całkowitym rozwoju językowym. O co chodzi... Otóż kiedy nauczyciel stara się swoim uczniom przekazać jedynie wiedzę, jaką sam posiada o wybranym języku, coach chce wpłynąć również na ich mentalność i motywację, przekazuje im oczywiście wiedzę, a także równie mocno wierzy w trening językowy, jednak jego zadanie składa się nie z 2 a z 4 poziomów pracy:

  1. mentalność – nauczyć, w jaki sposób myśleć o języku, żeby szkolenie przyniosło najlepsze efekty;
  2. motywacja – pokazać, że bardzo ważne jest to, z jakiego powodu ktoś uczy się języka obcego (jeśli jest on zbyt błahy, może się okazać, że przy pojawieniu się jakiejkolwiek przeszkody, zrezygnuje z dalszej pracy);
  3. wiedza – nie chodzi wyłącznie o wiedzę językową, ale również o dodatkowe umiejętności, takie jak: znajomość mnemotechnik, praktycznej psychologii, neurolingwistyki czy sposobów modelowania mistrzów. Coach językowy posiada również umiejętność selekcji przekazywanych informacji oraz potrafi wybrać technikę nauczania najlepiej dopasowaną do swoich uczniów;
  4. trening – trenować wraz ze swoimi uczniami, których (tak jak robi to większość nauczycieli językowych) nie pozostawia samym sobie, ale z którymi dokładnie planuje poszczególne sesje – składa się na nie rutynowa rozmowa wstępna, monolog ucznia, kilka pytań zadawanych przez coacha, rozmowa na temat fonetyki i gramatyki oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Podczas sesji jest też czas na analizę wybranego tekstu obcojęzycznego oraz uzupełnienie słownictwa.

Jak można łatwo zauważyć, praca coacha językowego wygląda zupełnie inaczej niż praca nauczyciela – szczególnie takiego, który musi skupić się na większej grupie osób, z których każda znajduje się na innym poziomie wiedzy (co niestety często zdarza się w szkołach).

Coaching językowy 

Gdzie znaleźć coacha?

Istnieją 2 możliwości: pierwsza – to coach formalny, za którego usługi trzeba płacić, druga – to coach nieformalny, którego można znaleźć m.in. w serwisie LiveMocha.com, gdzie nauka odbywa się na zasadzie znalezienia partnera językowego, którego zadaniem jest motywowanie do działania.


Newsletter