Idiomy – jak je zrozumieć?

idiomyTemat idiomów jest najczęściej poruszany w kontekście nauki języków obcych. Są to wyrażenia charakterystyczne dla danego języka (lub za sprawą zapożyczeń dla grupy języków) i co ważne, najczęściej niedające się dosłownie przetłumaczyć. Wśród polskich idiomów znajdują się takie wyrażenia, jak np. smalić cholewy (zalecać się do kogoś) czy ryba psuje się od głowy (korupcja zaczyna się „na górze”).

Pochodzenie poszczególnych idiomów jest często bardzo trudne do odszyfrowania. Wiąże się to z ciągłymi zmianami zachodzącymi w języku. Rdzenni użytkownicy danego języka posługują się idiomami na co dzień – często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kwestia jest jednak trudniejsza w przypadku obcokrajowców, którzy starają się dosłownie tłumaczyć obce idiomy, co jest efektem niedostatecznej znajomości danego języka obcego.

Dzięki idiomom można bawić się językiem – wystarczy połączyć ze sobą wybrane wyrazy i nadać im nowe znaczenie. W ten sposób język nabiera indywidualnego, a czasem i zabawnego charakteru.

Idiomy są szczególnie popularne w języku angielskim, dlatego osoby starające się go nauczyć, mogą natrafić na pewne trudności. Dzieje się tak szczególnie w przypadku języka potocznego, który często różni się od języka, którego lektorzy nauczają na zajęciach czy kursach.

Przykłady angielskich idiomów:

  • a piece of cake – bułka z masłem
  • by the bye – nawiasem mówiąc
  • have itchy feet – nie móc usiedzieć na miejscu
  • mumbo jumbo – bełkot, czarna magia
  • smell a rat – wyczuwać podstęp
  • hit the hay – uderzać w kimono

Znając przynajmniej kilka angielskich idiomów, znacznie łatwiej jest się porozumiewać podczas pobytu za granicą. Wpływa to też na to, jak rdzenni użytkownicy danego języka odnoszą się do obcokrajowców starających się z nimi porozumieć. 


Newsletter