Jakiego języka obcego najłatwiej przyjdzie nauczyć się Polakowi?

Mimo że w polskich szkołach przez ostatnich parę lat niezmiennie królują języki angielski i niemiecki, to nie można ich nazwać najprostszymi językami obcymi do nauki dla Polaków. Należą one bowiem do innej grupy językowej…

Kiedy język polski jest językiem słowiańskim (podobnie jak: czeski, rosyjski czy ukraiński), języki angielski i niemiecki należą do grupy języków germańskich. W tym miejscu trzeba podkreślić, że języki należące do tych samych grup, posiadają wiele cech wspólnych, w związku z czym ich nauka staje się prostsza. Kiedy jednak obcokrajowiec stara się nauczyć języka należącego do innej grupy niż ta, do której zaliczany jest jego język ojczysty, mogą pojawić się kłopoty.

Języki słowiańskie

Języki słowiańskie posiadają wyraźne cechy wspólne. Przede wszystkich trzeba wymienić kilka elementów gramatycznych:

  • odmiana przez przypadki, których występuje 6 lub 7,
  • zbitki spółgłoskowe powstałe na skutek zaniku jerów (przykładem w języku polskim jest wyraz bezwzględny),
  • obecność zmiękczeń
  • czy też podział czasowników na dokonane i  niedokonane.

Wspólne cechy gramatyczne to jednak nie wszystko. Języki słowiańskie posiadają również bardzo podobne słownictwo, co jest szczególnie widoczne na terenach granicznych, gdzie występują gwary przejściowe. Tam pojawia się wzajemne przenikanie się zjawisk językowych, co jest szczególnie widoczne w przypadku języków południowosłowiańskich.

To wszystko dowodzi, iż im bliżej siebie są używane dwa języki słowiańskie, tym łatwiej jest się ich wzajemnie nauczyć. Z tej teorii wynika, że językami obcymi, które Polakowi przysporzą najmniej problemów podczas nauki są:

  • czeski,
  • ukraiński,
  • rosyjski,
  • słowacki,
  • a także białoruski.

Co więcej, łatwiej nauka przyjdzie mieszkańcom terenów, na których cały czas używana jest gwara przejściowa i następują wspomniane wcześniej zjawiska przenikania się języków, niż tym którzy zamieszkują np. centralną Polskę.


Newsletter