Język angielski: brytyjski a amerykański

Formalnie język angielski jest jeden, jednak istnieje wiele jego odmian. Nie decydują one jednak o tym, że ludzie mówiący w tym języku nie mogą się porozumieć. Najbardziej popularne wersje to: brytyjska, rozpowszechniona w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii oraz amerykańska, znana głównie w Stanach Zjednoczonych. Do poszczególnych odmian wliczają się również lokalne dialekty. Czy angielski w wersji brytyjskiej i amerykańskiej różni się między sobą aż tak bardzo?

język angielski

Skąd ten podział?

Język angielski pojawił się na kontynencie amerykańskim na początku XVII wieku, głównie za sprawą kolonizatorów, rozpowszechniając się z powodu rozwinięcia handlu oraz kolonizacji. Już w tych czasach wykształciły się dwie odmiany: brytyjska i amerykańska. Różnice między obydwoma językami to efekt uwarunkowany historycznym rozwojem oddalonych od siebie ludności. Tak naprawdę, wyraźne odmienności kształtowały się nie tylko pomiędzy krajami, ale także w poszczególnych regionach państw oraz grupach ludności, zamieszkujących dane tereny.  

Kilka istotnych różnic

Naprawdę znaczące różnice pomiędzy angielskim brytyjskim a amerykańskim, można dostrzec chociażby w gazetach lub w doniesieniach medialnych. Na jakim poziomie zauważymy pewien kontrast? Liczą się przede wszystkim odmienne: fonetyka, ortografia, gramatyka i słownictwo. Biorąc pod uwagę powyższe działy językowe można stwierdzić, że:

  • wymowa amerykańska jest bardziej konsekwentna niż brytyjska;
  • w wielu przypadkach inne słowa używane są w tym samym znaczeniu;
  • kontrasty dotyczą używania przedimków, przysłówków i przyimków;
  • w odmianie amerykańskiej dominują uproszczenia wyrazów i gramatyki;
  • różnice pojawiają się również w szyku fraz nominalnych.


Której z odmian jest lepsza?

Nie można uznać, która z odmian jest lepsza. Znajomość angielskiego brytyjskiego lub amerykańskiego pozwala na swobodne porozumiewanie się między użytkownikami tych dwóch wersji językowych. Pomimo występowania wielu różnic, które często bywają źródłem lekkich niedomówień, nie są one na tyle dominujące, by uniemożliwić skuteczną komunikację.

Podczas nauki języka angielskiego warto zaznajomić się z cechami obu odmian, jednak swoje kompetencje językowe, lepiej konsekwentnie rozwijać w kierunku tej jednej. 


Newsletter