Język uniwersalny- czy kiedyś powstanie?

W obecnych czasach, kiedy znajomość jakiego języka jest niezbędna, przynajmniej na poziomie komunikatywnym, ciekawym rozwiązaniem byłoby stworzenie mieszanki różnych języków, którą każdy by zrozumiał.

Każdy coś w innym języku potrafi powiedzieć. Nawet jeśli już nie pamiętamy nic z tego, czego się nauczyliśmy w szkole, to pewne słowa, zwroty pozostają w pamięci. Biorąc pod uwagę tylko języki z danej grupy językowej z rodziny języków indoeuropejskich, czyli wywodzących się z tego samego rdzenia- można stworzyć jeden wspólny język, będący mieszanką najczęściej występujących słów we wszystkich ze składowych. Do tego dodajemy kilka gestów i wyrazów dżwiękonaśladowczych i możemy się porozumieć z każdym mówiącym jednym z języków składowych. Bajka? Niekoniecznie. Diego Marani, włoski dziennikarz, pisarz i tłumacz, w roku 1996 stworzył uniwersalny język europanto. Stwierdził on, że jeśli języki mają tendencje do zapożyczeń między sobą, to dlaczego nie stworzyć europejskiego języka uniwersalnego. Nie jest to pierwsza taka inicjatywa:w połowie lat 90. rozpoczęto pracę nad językiem folkspraak, który mieliby rozumieć wszyscy użytkownicy języków germańskich. Jego słowiańskim odpowiednikiem jest rozwijany od kilku lat slovianski. Największym problemem tutaj jest połączenie dwóch odmiennych alfabetów: łacińskiego i cyrylicy. Dodatkowo cyrylica posiada dwie odmiany: serbską i rosyjską. W końcu opracowano kilka różnych ortografii, co trochę przeczy założeniom języka uniwersalnego. Wersja dla języków romańskich to interlingua, która powstała 60 lat temu. Do tworzenia jej słownika posłużyło pięć języków: francuski, włoski, hiszpański, portugalski oraz co ciekawe- angielski. Dobierano słowa, które powtarzały się w największej liczbie z nich.

Takie językowe utopie powtarzają się regularnie. Najbardziej znana jest esperanto. Twórca tego języka, chciał dać światu uniwersalny, prosty język, zrozumiały na całym świecie. Został doskonale opracowany i przygotowany, jednak posługuje się nim, powiększająca się, ale elitarna grupa ludzi. Klasyczny tekst w europanto zaś wygląda tak:

„Que would happen if, wenn Du open your computero, finde eine message in esta lingua? No est Englando, no est Germano, no est Espano, no est Franzo, no est keine known lingua aber Du understande! Wat happen zo! Habe your computero eine virus catched? Habe Du sudden BSE gedeveloped? No, Du esse lezendo la neue europese lingua: de Europanto! Europanto ist uno melangio van de meer importantes Europese linguas mit also eine poquito van andere europese linguas, sommige Latinus, sommige old grec.”

Zrozumiałe, prawda?


Newsletter