Kursy językowe a fundusze europejskie

Od momentu gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku), a rynki zagraniczne zaczęły otwierać się na polskich pracowników – do naszego kraju zaczęły napływać fundusze, które miały zostać przeznaczone na doszkalanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych Polaków. Znaczna część wspomnianych funduszy była i w dalszym ciągu jest przeznaczona na prowadzenie szkoleń językowych – w szczególności z języka angielskiego.

Warunki uczestnictwa

Kursy językowe, które są organizowane w Polsce dzięki dotacjom z funduszy unijnych, skierowane są zwykle do wybranych grup społecznych, np. do kobiet, które ukończyły 50 rok życia, osób pracujących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw czy też bezrobotnych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Żeby móc wziąć udział w takim kursie, należy spełnić więc określone warunki. Są one zawarte w umowie, którą musi podpisać każdy z kursantów. 

Frekwencja

Mimo że kursy językowe organizowane z funduszy unijnych są w większości przypadków bezpłatne, to kursant po podpisaniu umowy ma obowiązek w nich uczestniczyć, a jego obecność nie może być mniejsza niż na 80% zajęć. Jeśli pod koniec kursu okaże się, że dana osoba nie była obecna na większej ilości zajęć niż jest to dopuszczalne, musi zwrócić pieniądze za cały kurs – kwota jest zwykle podana w umowie.

Poziom kursów

Poziom kursów językowych dofinansowywanych przez Unię Europejską jest bardzo różny. Czasem organizowane są zajęcia, których celem jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu danego języka, z kolei w innych przypadkach przekazywana wiedza dotyczy tylko jednego działu tematycznego, np. język angielski w zakresie medycyny czy prawa.

kursy językowe 

Czy warto brać udział w kursach językowych?

Podsumowując – co oznacza, że dany kurs językowy został zorganizowany za pieniądze unijne? Przede wszystkim to, że osoby biorące w nim udział nie muszą za niego płacić lub opłaty, których muszą dokonać są symboliczne. Poza tym każda osoba biorąca udział w takim szkoleniu jest zobowiązana do wypełnienia dużej ilości dokumentów – szczególnie na początku. Musi też spełniać ściśle określone w umowie warunki. Same zaś zajęcia mogą być monitorowane przez specjalne wyznaczone ku temu osoby. Niemniej jednak, jeśli istnieje szansa wzięcia udziału w tego typu szkoleniu, warto to zrobić, ponieważ może to przynieść duże korzyści.


Newsletter