Kursy językowe dla pracowników – obowiązek czy przyjemność?

W dzisiejszym świecie znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest standardem wymaganym przez większość pracodawców. Nierzadko, firmy dokształcają swoich pracowników w tym względzie, organizując dla nich szkolenia językowe, za które płaci przedsiębiorstwo. Czy takie postępowanie jest pozytywnie odbierane?

kursy językowe dla pracowników 

Myśląc przyszłościowo

Dokształcanie swoich umiejętności językowych jest elementem, który może zaowocować w przyszłości. W jaki sposób? Z pewnością osiągnięciem wyższego statusu zawodowego. Może to oznaczać zarówno awans, jak i znalezienie nowego zatrudnienia. Czy jednak pracodawcy powinni obawiać się, że po skończeniu kursu językowego ich pracownicy złożą wypowiedzenia? Raczej nie. Firma, która dba o rozwój i umiejętności osób w niej zatrudnionych, jest zwykle w ich oczach postrzegana pozytywnie.

Niedowierzając

Nie można zaprzeczyć, że w każdym przedsiębiorstwie znajdą się osoby, które będą niezadowolone z tego, że będą musiały wziąć udział w dodatkowym kursie językowym. Argumenty, które wysuną, z pewnością będą dotyczyły czasu, który będą musiały na niego poświęcić oraz dodatkowych obowiązków, jakie będą na nich czekać po zakończeniu kursu. Czy mają rację? W niektórych przypadkach pewnie tak, jednak w większości – nie. Otóż pracodawcom organizującym kursy językowe, zależy w głównej mierze na posiadaniu jak najlepiej wykształconej kadry pracowniczej, która poprzez swoją wiedzę i umiejętności będzie w stanie rzetelniej wykonywać powierzane jej zadania.

W tym miejscu warto więc podkreślić, że większość pracodawców, którzy decydują się na krok, jakim jest organizacja dodatkowego szkolenia (czy to językowego, czy to jakiegokolwiek innego), robi to, ponieważ w wyższych kwalifikacjach swoich pracowników widzi szansę na podniesienie jakości usług świadczonych przez całą firmę.

Szansa na awans

Organizacja kursu językowego powinna być dla pracowników nie karą, ale nagrodą. Jest to bowiem element, który pokazuje, że firma wiąże z zatrudnionymi w niej osobami pewne plany. Chce podnieść ich kwalifikacje i pokazać, że stale się dokształcając, można osiągnąć lepsze efekty w pracy, a jednocześnie poszerzyć zakres swoich kompetencji, co może nawet wpłynąć na otrzymanie awansu.


Newsletter