Metoda Callana – warto czy nie?

Robin Callan wprowadził autorską metodę nauki języka obcego w 1960 roku. Spośród czterech kompetencji językowych, takich jak pisanie, czytanie, rozumienie i mówienie, to właśnie te dwie ostatnie odgrywają kluczową rolę na zajęciach prowadzonych metodą Callana.

nauka angielskiego

Na czym polega nauka tą metodą?

Poznawanie języka obcego tym sposobem opiera się przede wszystkim na:

  • ciągłej konwersacji, czyli regularnym zadawaniu pytań do uczniów;
  • błyskawicznym udzielaniu odpowiedzi;
  • powtarzaniu zdań, związanym z wytwarzaniem nawyków poprawnościowych;
  • szybkim tempie mówienia do kursantów: około 200-240 słów na minutę;
  • kilkukrotnym powtarzaniu tego samego materiału, gdyż uczniowie nie sporządzają notatek;
  • podzieleniu materiału na powiązane ze sobą etapy.

Z metodą Callana spotykamy się tylko w sytuacji, kiedy kurs zostaje prowadzony przez nauczyciela, a student osobiście wstępuje z nim w interakcje językowe, poprzez rozmowę, czyli odpowiadanie na podstawowe pytania. Program do nauki języka zainstalowany na płycie CD nie spełnia założeń tej metody.

Jak to wygląda w porównaniu z innymi sposobami?

Podstawową różnicą metody Callana w porównaniu z innymi formami nauki języka obcego jest to, że uczeń słucha i mówi nawet czterokrotnie razy więcej niż podczas zwykłej lekcji. Skupienie słuchacza musi trwać przez całą godzinę zajęć, nie ma możliwości rozproszenia się czy utraty atencji, chociaż na minutę. Uczestnicy kursu nauczania metodą Callana ćwiczą umiejętności praktyczne przez całą lekcję, podczas której nie marnuje się czasu na notowanie w zeszycie czy czytanie obcojęzycznych artykułów z podręcznika.

Czy metoda Callana jest dla mnie?

Jeśli marzysz o podwyższeniu poziomu pewności siebie w konwersacji w języku obcym, to metoda Callana jest dla Ciebie stworzona. Prędkość to wartość najważniejsza w nauce mówienia i rozumienia w innym języku. Pozwala ona oderwać się od ojczystego języka i skupić na myśleniu, a co za ty idzie, wypowiadaniu się w języku obcym. Ta metoda pozwala na szybką, ale nie chaotyczną naukę, opartą na solidnych fundamentach. Daje ona przede wszystkim obycie z językiem, łamiąc tym samym nasze bariery komunikacyjne.
Rozumienie, mówienie, szybkość – to trzy najbardziej trafne słowa, które potrafią opisać metodę Callana. Pomoże ona każdemu, kto chce swobodnie i gramatycznie rozmawiać w języku obcym.


Newsletter