Metody nauki języka obcego

Życie w dzisiejszym świecie dostarcza człowiekowi szeroką gamę możliwości, właściwie na każdym etapie jego życia i w każdej możliwej dziedzinie. Istnieje mnóstwo zdobyczy nowoczesnej techniki, które ułatwiają ludziom codzienne funkcjonowanie, rozrywkę czy spełnianie mniej lub bardziej podstawowych potrzeb. Jest jednak coś, co daje ogromne możliwości niemalże na każdej dziedzinie życia – to znajomość języka obcego.

Czy rzeczywiście?

Podróżuje się coraz więcej, zwiedza się obce kraje, wyjeżdża do pracy, poznaje nowych ludzi, szuka informacji w Internecie – co to wszystko ma wspólnego z obym językiem? Bardzo dużo, ponieważ to właśnie dzięki niemu człowiek jest w stanie dokonać wszystkich wyżej wymienionych rzeczy bez najmniejszych nawet problemów – to dzięki znajomości języka obcego świat stoi dla Ciebie otworem.

Znajomość języka obcego wyjeżdżając do kraju to ogromny komfort – można wtedy porozumieć się bez przeszkód, poznać nowe osoby, komunikować się z nimi, dowiedzieć się czegokolwiek co jest w danej chwili potrzebne bez najmniejszych problemów. Język obcy to także możliwości pracy, ponieważ dzięki jego znajomości możliwe jest znalezienie dobrze płatnej posady poza granicami Polski i zarobić niemałe pieniądze.

Dobrze jest znać język także, gdy szukamy informacji, gdy chcemy przeczytać zagraniczne wiadomości, zrozumieć instrukcje kupionego niedawno sprzętu (bardzo często instrukcje pisane są językiem angielskim) bądź po prostu naleźć informacje na konkretny temat na forach zagranicznych bądź zapytać kogoś o konkretną opinię, a nie ma takiej możliwości tutaj, w Polsce.

Jak widać, możliwości jest wiele, a płynących ze znajomości języka obcego korzyści jeszcze więcej – jak jednak nauczyć się interesującego Cię języka od podstaw, szybko i przede wszystkim tak, aby nie był to tylko język wyuczony książkowy, ale faktyczny przydatny język obcy?

Metod nauki jest wiele, poznaj kilka najbardziej popularnych z nich

Metody nauki języka obcego

Sposoby nauki języka obcego dzielą się na wiele rodzajów, a podstawowy podział obejmuje dwa główne - naukę tradycyjną, w szkole, z nauczycielem, na kursach, poprzez książki i innego rodzaju pomocne materiały oraz mniej tradycyjną – naukę online, bardziej samodzielną i wspieraną różnego rodzaju dodatkami w postaci przydatnych programów.

Tradycyjne metody nauki języka

W skład tradycyjnych meto nauki języka wchodzą między innymi:

nauka języka w szkole,
szkoły językowe,
kursy językowe

Swoją popularność metody tradycyjne zawdzięczają przede wszystkim obecności nauczyciela, który może na bieżąco korygować ewentualne błędy swoich podopiecznych i kontrolowanie ich postępów w nauce. Dodatkowym plusem jest fakt, że nauka pod kuratelą nauczyciela w grupie powoduje, że uczący się mogą ćwiczyć na sobie, uczestnicząc w różnego rodzaju scenkach tematycznych, dogrywając role, czy rozmawiając ze sobą, co powoduje szybsze obycie się z językiem zniwelowanie blokady dotyczącej właśnie mówienia w obcym języku.

Niekonwencjonalne metody nauki język

Chociaż słowo niekonwencjonalne kojarzy się z czymś mało popularnym i nieznanym, a nauka języka innymi niż tradycyjne metody wcale nie jest aż tak mało popularna, to jest to dobre określenie, bowiem mimo wszystko tego typu praktyki dopiero się rozwijają i znajdują swoich zwolenników.

Do niekonwencjonalnych, a więc nietradycyjnych metod nauki języka obcego należą przede wszystkim:

1. Nauka przez internet, w skład której wchodzą między innymi:

- kursy internetowe przesyłane uczącemu się w postaci lekcji, co tydzień bądź co kilka dni poprzez email,
- kursy z wykorzystaniem programów typu Skype, gdzie uczący ma bezpośredni kontakt z nauczycielem, najczęściej tak zwanym native speakerem (osobą władającą językiem obcym naturalnie, która zna go od urodzenia) ucząc się poprzez rozmowę, a więc najlepszy bezpośredni kontakt,
- korespondencja e-mail'ową bądź rozmowy za pomocą komunikatorów, zarówno w mowie jak i piśmie z innymi uczącymi się bądź osobami władającymi interesującym nas językiem od dziecka.

2. Nauka samodzielna:

- nauka słówek za pomocą specjalnych programów komputerowych bądź również w postaci przesyłanej email'owo lub nawet na telefon komórkowy
- tłumaczenie piosenek
- oglądanie filmów bez lektora, (np. z napisami) lub wiadomości

Konkretne metody nauki języka obcego

Powyżej wymienione metody języka obcego to tyk uogólnienie, przykłady w jaki sposób można szybko i skutecznie nauczyć się języka i go utrwalać. Istnieje jednak szereg konkretnych metod uczenia się języka obcego, konkretnie nazwanych, wykreowane przez osoby zajmujące się nauczaniem od lat i pragnących pomóc uczącym się przyswoić słówka i gramatykę jak najszybciej i jak najlepiej.

Do tych metod należą między innymi:

1. Metoda Helen Doron – metoda skupiająca się przede wszystkim na naturalności i prostocie, polegająca na grach, zabawach i piosenek, dzięki czemu umysł przyswaja język w sposób naturalny, mimowolny, a więc bardzo szybki.

2. Metoda Callana – metoda skupiająca się na nieustannej gotowości do odpowiadania na pytania. Uczeń poznaje nowe słowo, odkrywa jego pisownie, powtarza je, a następnie musi szybko odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela, dzięki czemu następuje bardzo szybkie przyswojenie języka mówionego.

3. Mtoda Berlitza – metoda skupiająca się przede wszystkim wokół konwersacji. Nauczyciel nie naucza konkretnych zasad gramatyki lecz po prostu mówi, dzięki czemu uczniowie przyswajają język najbardziej naturalnie jak to tylko możliwe. To metoda zakładająca, że jeśli człowiek nauczy się swobodnie mówić w języku obcym, to automatycznie pozna również jego gramatykę.

4. Metoda SITA – metoda skupiająca się przede wszystkim na relaksie podczas procesu nauki. Jej głównym założeniem jest nauka na poziomie świadomości jak i nieświadomości. Uczeń uczy się języka za pomocą specjalnej maski z czujnikiem oddechu, która wprowadza człowieka w stan podobny do tego, w jakim jest przed zaśnięciem i przed przebudzeniem – wszystko dlatego, że najprawdopodobniej właśnie w tych momentach jesteśmy w stanie przyswoić najwięcej słów.

5. Metoda Total Immersion – metoda skupiająca się wokół intensywnych konwersacji, pozwalająca na szybkie przyswojenie języka z powodu stałego kontaktu z językiem (przez kilka godzin).

6. Metoda Wilka – metoda skupiająca się wokół wyłapywania błędów na podstawie obserwacji rozmów czterech osób w grupie. Każda z nich w ciągu dziewięćdziesięciu minut wypowiedzieć trzysta zdań, natomiast zadaniem reszty jest wyłapanie błędów. Pozwala to na zapamiętanie około sześćdziesięciu procent materiału.

7. Metoda holistyczna – metoda zakładająca, że nauka powinna odbywać się na 3 poziomach, zarówno intelektualnym, emocjonalnym jak i fizycznym, z wykorzystaniem odpowiednich ćwiczeń.

8. Metoda Super Memo – metoda zakładająca, że ilość zapamiętanego materiału zależy od odstępów czasu w jakich podawane są informacje. Dzięki takiej nauce możliwe jest zapamiętanie bardzo wielu słówek w krótkim czasie.

9. Metoda sms'owa – ostatnio bardzo popularna i przydatna, bowiem uczyć można się wszędzie. Codziennie uczący się dostaje 30 sms'ów ze słówkami do nauczenia , z możliwością podziałów nawet adekwatnie do wykonywanego zawodu.


Newsletter