Teoria i praktyka – czy zawsze idą w parze?

Trudności, jakie pojawiają się podczas nauki języka obcego, związane są najczęściej z brakiem umiejętności łączenia teorii z praktyką. Oznacza to, że nawet jeśli rozumiemy podstawowe zasady gramatyczne rządzące danym językiem, znamy różnorodne słownictwo i wiemy, jak prawidłowo konstruować zdania, niekoniecznie będziemy potrafili płynnie porozumieć się z obcokrajowcem...

Nauka teorii

W szkołach od najmłodszych lat uczymy się języków obcych. Bierzemy dodatkowe lekcje, które pozwalają nam opanować pojawiające się podczas nauki braki. Mimo to, kiedy stajemy oko w oko z możliwością sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce, to często pojawiają się w nas wątpliwości. Nie jesteśmy pewni swojej wiedzy – co wynika z braku umiejętności wykorzystania teoretycznych wiadomości w sytuacjach dnia codziennego. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nauka w szkole często kończy się na przekazywaniu przez nauczyciela jedynie teorii – na konwersacje i inne ćwiczenia praktyczne często po prostu nie ma czasu...

Nauka praktyczna

Bez regularnych ćwiczeń praktycznych nie możemy mówić o znajomości języka obcego. Co więcej, nawet nie posiadając podstawowej wiedzy teoretycznej można nauczyć się wybranego języka. Tak właśnie uczą się osoby na co dzień przebywające w obcojęzycznym środowisku – osłuchują się z językiem, zapamiętują, w jaki sposób konstruowane są zdania, a następnie próbują swoich sił w codziennej konwersacji. W ten sposób uczą się zdecydowanie szybciej, niż gdyby przyswajali wyłącznie wiedzę teoretyczną, jaka przekazywana jest w szkole. Podkreślmy jednak, że tego rodzaju nauka może prowadzić do wielu błędów, które wynikają z nieznajomości zasad rządzących wybranym językiem obcym...

konwersacje 

Jak łączyć teorię i praktykę?

Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z problemu, jakim jest nauka zasad rządzących danym językiem bez przyswojenia przykładów, w których wspomniane zasady się stosuje. Zawsze wyjaśnienie zagadnienia teoretycznego powinno iść w parze z przykładem jego praktycznego zastosowania. W ten sposób możemy nie tylko poznać teorię, ale też zobaczyć, w jaki sposób można ją wykorzystać w praktyce. A to jest kluczem do sukcesu.


Newsletter