Umiejętności językowe potwierdź certyfikatem!

Znajomość języków obcych jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakimi w swoim CV może pochwalić się osoba poszukująca pracy. Często okazuje się jednak, że wpisane w dokumentach informacje nie do końca odzwierciedlają faktyczne umiejętności kandydata. Dlatego też podczas rozmowy kwalifikacyjnej są one weryfikowane. Weryfikacji może uniknąć wyłącznie osoba, która potwierdzi swoje umiejętności językowe odpowiednim certyfikatem.

Certyfikaty językowe

Certyfikaty językowe to oficjalne dokumenty, które potwierdzają stopień i zakres znajomości wybranego języka obcego. Warto podkreślić, że istnieje wiele rodzajów certyfikatów, np. dla języka angielskiego można wymienić:

  • CAE (Certificate in Advance English) – jego posiadacz zna język na tyle dobrze, żeby swobodnie się w nim komunikować,
  • BEC (Business Preliminary, Business Vantage, Business Higher) – sprawdza umiejętności językowe w zakresie języka biznesowego,
  • TELC (The European Language Certificates) – jego posiadacz potrafi biegle porozumiewać się w wybranym języku obcym (nie tylko angielskim).

Jeśli w procesie rekrutacyjnym osoba ubiegająca się o pracę, w której znajomość języka obcego jest kluczowa, przedstawi certyfikat potwierdzający jego umiejętności w większości przypadków nie będzie dodatkowo sprawdzana pod tym kątem, co będzie dla niej dużym udogodnieniem.

Certyfikaty językowe pomagają nie tylko w procesie rekrutacyjnym, ale są również podstawą do otrzymania awansu lub podwyżki. Wielu pracodawców zwraca uwagę na umiejętności swoich pracowników. Wiadomo bowiem, że im lepiej wyszkolona kadra, tym lepsza jakość świadczonych usług – natomiast doceniony pracownik do zadowolony pracownik.

Certyfikat językowy

Certyfikat = egzamin

Żeby otrzymać wybrany certyfikat językowy, trzeba przystąpić do egzaminu sprawdzającego poszczególne umiejętności. Aby móc to zrobić, trzeba jednak zapłacić (i to nie mało). Jest to jednak wydatek jednorazowy, który warto potraktować jako inwestycję, która w przyszłości może zaowocować awansem lub znalezieniem wymarzonej pracy.


Newsletter