Utrwalanie informacji w trakcie snu

Badacze z Northwestern University (USA) udowodnili, że w trakcie snu przywoływane są wspomnienia. Dlatego, jeśli odpowiednio stymulujemy nasz mózg, możemy utrwalić informacje zdobyte w ciągu dnia.

Naukowcy przeprowadzili badania na grupie osób, którzy uczyli się grać dwóch melodii. Następnie w ciągu półtoragodzinnego snu, odtwarzano jej jedną z melodii i badano aktywność mózgu zapisem EEG. Pozwoliło to na stwierdzenie czy osoby badane słyszą i rejestrują muzykę. Po przebudzeniu kazano uczestnikom zagrać obydwie melodie. Zdecydowanie mniej pomyłek popełniali przy graniu melodii, która była odtwarzana w trakcie ich snu, melodia druga nie została tak dobrze zapamiętana. Dowodzi to temu, że utrwalanie informacji poprzez odpowiednia stymulację podczas snu działa pozytywnie. Niestety nie odnosi to skutku przy czynnościach nowych. Nie nauczymy się niczego nowego podczas snu, dlatego konieczne są wcześniejsze próby opanowania danej umiejętności, aby móc ją w czasie snu wzmocnić.

Mózg w trakcie snu porządkuje doświadczenia całego dnia i pozwala przywołać nabyte ostatnio informacje. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czasu na powtórkach nauki języka obcego. Powtarzanie w trakcie snu (np. nagranych na płytę) serii słówek, na pewno korzystnie wpłynie na ich szybsze przyswojenie. Korzystajmy z cudownych właściwości snu także w ten sposób.


Newsletter